Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
10 postów 716 komentarzy

Ruchomy Poruszyciel

Poruszyciel - Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Bóg, Honor, Ojczyzna! Wolność i Godność. Sprawiedliwość.

Apel i modlitwa o pokój. Zaniechać ataku na Iran!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przyłącz się i wspieraj tę akcję. Zobacz, jak misjonarze demokracji i praw człowieka podaplają Syrię.

Zatrzymajmy ten licznik / Let us stop this clock!

 

 
 
Pokój z Tobą - Peace be upon you - السلام عليكم
 
APEL O POKÓJ – ZANIECHAĆ ATAKU NA IRAN!
(English version below)

Drodzy przyjaciele!

Jak Wam zapewne wiadomo, istnieje coraz większe niebezpieczeństwo rozpętania się straszliwej wojny, jaka byłaby wynikiem agresji na Iran ze strony USA i Izraela. Proszę, przyłączcie się ze mną do protestu przeciwko działaniom polityków i wojskowych, które są zagrożeniem dla pokoju na całym świecie.

Jestem przeciwko militarnej agresji wymierzonej w Iran.
Jestem przekonany, że nie istnieje usprawiedliwienie dla ewentualnego ataku.

Wywiady państw zachodnich udowodniły na przykładzie Iraku swój brak wiarygodności w kwestii oceny, czy dane państwo posiada lub produkuje broń masowego rażenia. Rezultatem tej absurdalnej wojny było cierpienie wielkich rzesz niewinnych ludzi. Życie straciło od od około stu tysięcy aż do ponad miliona miejscowej ludności (zależnie od szacunków) oraz około 5000 zabitych żołnierzy wojsk koalicji. Nie wolno powtórzyć tego błędu.

Cierpienia spowodowane wojną w  Iranie byłyby nieporównywalnie większe i niosłyby nieporównywalnie większe zagrożenie eskalacją konfliktu na cały region lub nawet świat!

Co więcej, nawet, gdyby Iran dążył do zbudowania własnej broni jądrowej – nie może być to powodem agresji militarnej. Kraje w niedalekim sąsiedztwie (Izrael, Pakistan) taką broń już posiadają. Prawo powinno być równe wobec każdego.

Umieszczam tę notkę na znak protestu, przeciwko militarystycznej polityce dążącej do wywołania konfliktu zbrojnego wymierzonego w Iran.
Będę ją ponawiać w każdy wtorek, aż do czasu, gdy będziemy pewni, że nie ma już zagrożenia wojną.
Co możesz zrobić dla poparcia tej inicjatywy?

Jeśli prowadzisz bloga, możesz przyłączyć się do tej akcji anty-wojennej kopiując ten tekst i umieszczając na swoim blogu!
Możesz też wyrazić swoje poparcie w komentarzu!
Jeśli się przyłączasz albo popierasz tę akcję, bardzo prosimy: daj też koniecznie znać na mailto:niedlawojny@gmail.com . W temacie wystarczy jedno słowo: POPIERAM, jeśli masz bloga możesz podać jego adres w treści.
Jeśli wyraźnie napiszesz w mailu "ZGADZAM SIĘ NA UŻYWANIE MOJEGO ADRESU E-MAIL" - umieścimy twój adres na liście osób popierających protest. Wszystkie e-maile, które nie będą opatrzone taką klauzulą zostaną tylko policzone, a adresy nadawców nie zostaną opublikowane, przekazane komukolwiek ani w jakikolwiek sposób użyte.
Lista adresów blogów, które przyłączą się do tej akcji będzie dostępna pod adresem:
//dontstartthewar.blogspot.com
Jeśli nie chcesz używać swojego adresu e-mail, możesz tam umieścić adres swojego bloga jako anonimowy komentarz.

Ta akcja została zainicjowana przez blogerów - członków klubu katolickiego "Nowego Ekranu": //www.nowyekran.net/category/27,k-katolicki
_________________________________________________________________________________
 
APPEAL FOR PEACE - abandon ATTACK ON IRAN!

Dear friends!

As you probably know, there is increasing danger of starting a new, terrible war, as a result of aggression on Iran from the U.S. and Israel.
Please, join this protest against the actions of politicians and military, which are a threat to peace throughout the world.

I am against military aggression aimed at Iran.
I am convinced that there is no justification for a possible attack.

Intelligence agencies of Western countries have demonstrated in Iraq case, their lack of credibility in terms of assessing whether a State has or produce WMD's.
As a result of that absurd war, many innocent people have suffered. From about one hundred thousand to over one million local people (depending on estimates) were killed. About 5000 coalition soliders lost their lives. We mustn't repeat that mistake!

Damages and suffering resulting from war in Iran would be much greater and would bear much greater threat of escalation of the conflict in the region or even in the world!
However, even if Iran would pursue a program of building their own nuclear weapons -
it can not be the reason for a military aggression.
Countries in the vicinity (Israel, Pakistan) already have such weapons. The law should be equal to everyone.
 
I put this note in protest against the militaristic policy leading to a war against Iran.
I am going to post it on every Monday - until we are sure that there is no threat any more.
What can you do to support this initiative?

If you run a blog, you can join the action by copying this text and posting to your blog.
You can also express your support in the comments.
If you join in or sympathise with the protest, please - let everyone know! Send an e-mail to mailto:niedlawojny@gmail.com .
Just put in the subject: "I support".
If you have a blog you can put it's address in the email's body. If you will put in an e-mail a statement: "I AGREE TO USE MY E-MAIL ADDRESS." - we will put your address on the list of supporters of the protests. Otherwise - all e-mails which will not bear such a clause will be only counted, and senders addresses will not be published, given to whomever or used in any way.
Addresses of blogs, which will join the action will be available at:
//dontstartthewar.blogspot.com

If you don't want to use your e-mail address but you whish to share your blog - you can give it's url there in an anonymous comment.

This action was initiated by members of the Catholic Bloggers Club in "Nowy Ekran":

//www.nowyekran.net/category/27,k-katolicki

____________________________________________________

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

KOMENTARZE

 • Podpalanie Syrii
  Zobaczcie, co dzieje się w Syrii i jak zaprowadza się tam "demokrację" i pilnuje "praw człowieka". Polecam wywiad z siostrą Fadia Laham. Kto kryje się pod szerzeniem demokracji i praw człowieka nie muszę chyba wyjaśniać. Wywiad jest dosyć długi, więc kilka zdań zachęty na początek.

  "To co jest pokazywane w mediach mainstreamowych jest odwrotnością tego, co się dzieje naprawdę. Pokazują ciała zabitych ludzi, a oskarżenia o ich mordowanie są kierowane pod adresem rządu."

  "W tym czasie zorientowałam się w jaki sposób media mordują ludzi w Syrii. [...] Kiedy byłam w Damaszku, usłyszałam w telewizji Al Jazeera, że jedna z wiosek pod Damaszkiem Jdaydet Artooz została zniszczona przez czołgi rządowe. [...] spotkałam księdza, który był proboszczem katolickim w tej wiosce [...] zaprzeczał, utrzymując, że nic takiego nie miało miejsca."

  "Podczas tych wyjazdów nie widzieliśmy żołnierzy atakujących cywili, ale coś zupełnie odwrotnego – sterroryzowanych przez niezidentyfikowane i uzbrojone gangi cywilów"

  "Chciałam porozmawiać z przedstawicielami Wolnej Armii Syryjskiej (WAS). Po pierwsze – po drugiej stronie nie widzieliśmy żadnych pokojowych demonstracji. To, co się pokazuje w telewizji, wygląda tak, jakby było kręcone w studio. Uczestnicy grają swoje role, jak w teatrze. Zamykana jest część ulicy, zaś demonstranci stoją jakby specjalnie przed kamerami. Po tym materiał jest wysyłany natychmiast do Al Jazeery."

  "Widziałam też, w jaki sposób są tworzone swego rodzaju listy proskrypcyjne lojalistów. Po wpisaniu na taką listę, ludzie ci są zabijani."

  "Okazało się, że za tymi gangami stoją „poważni” mocodawcy.[,,,] Byli to asystenci Abdelhakima Belhadża, który był dowódcą rebeliantów w Libii i szefem Al-Kaidy na obszarze Maghrebu.[...]

  "Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka prowadzi wirtualną listę ofiar – tymczasem w wielu wypadkach są to ludzie, którzy nigdy nie istnieli lub nadal żyją. [...] Nigdy nie znalazłam chociażby jednej prawdziwej ofiary na podstawie danych tej organizacji. Tymczasem każdego dnia napływają do nas świeże dane o śmierci ludzi, których za każdym razem identyfikujemy. Jest to prawdziwa, potwierdzona lista."

  "Kiedy jednak w roku 2000 władzę objął Baszar al-Asad [...] zaczął też wprowadzać gospodarkę wolnorynkową, m.in. przy pomocy Banku Światowego. [...] Uczynił to bardzo szybko, co doprowadziło m.in. do upadku rolnictwa. Nagle większość bogactw znalazła się w rękach wąskiej elity."

  "Nie rozumiem, dla mnie to istna tajemnica, dlaczego siły wolnego świata, które mienią się ojcami chrzestnymi wolności i demokracji, chcą się układać wyłącznie z religijnymi fundamentalistami islamskimi. W Tunezji, Egipcie, Jemenie, Libii widzimy, że to właśnie Al-Kaida lub niekiedy Bractwo Muzułmańskie, dochodzą do władzy."

  "w Europie, jeśli powie się coś złego o homoseksualistach, aborcji, można nawet pójść do więzienia. A tutaj Zachód popiera tych, którzy szerzą nienawiść. [...] To Zachód daje olbrzymią władzę islamistom."

  "Światowe media karmią umysły społeczeństw. To przez ten pokarm tak postrzegają świat. [...] media katolickie nie mogą powiedzieć nic, co jest niezgodne z tą mainstreamową propagandą."

  Całość tutaj: http://sol.myslpolska.pl/2012/01/w-syrii-trwa-wojna-o-prawde-%E2%80%93-rozmowa-z-fadia-laham-matka-agnieszka/
 • @Poruszyciel 16:59:00
  Dzięki... świetne znalezisko.
  Naiwnie myślałem, że Al-Jazeera jest trochę poza mainstreamowym syfem.
 • @Asadow 12:08:51
  Przyjrzałem się temu linkowi, który podałem. Nie jestem pewien, czy można go uznać za dowód manipulacji Al Jazeery.

  http://stopwarcrimes.wordpress.com/2011/08/22/al-jazeeras-fake-green-square/

  Jeśli znajdę, coś pewnego, a byłem pewien, że coś kiedyś widziałem, co można uznać za dowód, to wkleję.
 • @Asadow 12:08:51
  To też jest warte przeczytania: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/01/klamstwa-i-prawdy-o-syrii-thierry-meyssan/. Potwierdza on to, co mówi siostra Fadia Laham np. o Syryjskim Obserwatorium Praw Człowieka i wojennej propagandzie.
 • @space 16:15:49
  Te zarzuty wydają mi się grubo przesadzone. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś budował replikę 1:1 placu Green Square z otoczeniem wokół po to, aby nakręcić ten filmik. Ponadto główny zarzut o brak elementów elewacji na bramie wolności jest nietrafiony. Na filmiku w 1:23, gdy następuje zbliżenie, widać wyraźnie te elementy, których ponoć tam nie ma. Oglądałem sobie zdjęcia z tego placu i porównywałem z filmem. Miejsce na filmie wydaje mi się autentyczne. Brakuje mi tylko kilku latarni m.in. przed budkami telefonicznymi - na tym zdjęciu po przewinięciu do prawej strony http://www.marsnjak.com/sergej/?menu=libya&type=pic&pic=11&zoom=1
 • @Poruszyciel 18:08:07
  Wiem, też widziałem. Jeśli już, to w ostateczności to mogła być 3d animacja dodana do studio. Czyli... Film prawie na pewno prawdziwy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31